Araştırma Oyunu Projesinin hareket noktaları:

 • Ortaokul öğrencilerinizin daha çok  mu motivasyona ihtiyacı var?
 • Bilimsel araştırma yöntemlerini anlıyorlar mı?
 • Bir bilim oyununda yer almak isterler mi?  

Avrupa ülkelerinde uygulanan ‘Araştırma Oyunu’ öğrencilerinize ilham verecek ve onlara bilimsel araştırma yöntemlerinin değerini öğretecek.

Araştırma Oyunu projesi ortaöğretim öğrencilerini onlara bilimsel araştırmanın heyecanını yaşatarak motive edecek. Proje kapsamında, öğrencilere iyi uygulamaları öğretmek ve bir araştırmanın nasıl geliştirileceğine yönelik anlayış kazandırmak amacıyla internet tabanlı bir oyun oluşturulacaktır.   

Öğrenciler, Avrupa çapında işbirliği yaparak hipotez oluşturacaklar, araştırma yürütecekler, hipotezlerinin geçerliliğini test edecekler ve sonunda bulgular doğrultusunda kuramsal yaklaşımlarını sonuçlandıracaklardır. Öğrencilerin araştırma sonuçlarını diğer gruplarla da paylaşmaları beklenmektedir.

Oyunda öğrenciler ve öğretmenlere yönelik rehberlik setleri ve ayrıca bilgilendirici videolar ve eğitimler olacaktır.

Öğrenciler, sadece bilim için değil gelecekleri için de gerekli olan temel bir beceriyi, yani mantıksal düşünceyi ve tümdengelime dayalı  akıl yürütmeyi eğlenerek ve cazip bir yolla öğrenecekler.


Projenin Amaçları  

Genç öğrencilerin aşağıda sıralanmış olan alanlarda ilgilerinin arttırılması hedeflenmektedir:

 • Bilimsel araştırmayı anlama
 • Yaratıcı düşünme becerilerini arttırmak
 • Deney ve hipotez uygulamak
 • Kendine güven ve pratik olma becerisini kazandırmak
 • Oyun tabanlı yenilikçi yaklaşımları kullanmaları için Avrupalı öğretmenleri desteklemek  

Proje Çıktıları

Öğrenciler gerçek bir araştırma grubu ve diğer ülkelerden öğrencilerle işbirliği yaparak araştırmanın içerisinde birer oyuncu gibi yer alacaklar.
Nihai Çıktılar

 1. Akademik ve iyi uygulamalar için veri deposu
 2. Ortak çalışmaya dayalı internet tabanlı ‘Araştırma Oyunu’
 3. Avrupa çapında büyük ölçekli pilot çalışma 
 4. Öğretmenler ve öğrenciler için oyun rehberleri
 5. Öğretmenler için deneyime dayalı atölye çalışmaları ve rehberler 
 6. Metodoloji, Örnek olaylar, vaka senaryolarını kullanma 
 7. Final ödülleri konferansı 

 

Disclaimer

Araştırma Oyunu Avrupa Comisyonu desteği ile finanse edilmektedir (Grant Number 527547-LLP-1-2012-1-IT-COMENIUS-CMP). Bu doküman sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Avrupa Komisyonu burada yer alan bilgiler nedeniyle sorumlu tutulamaz.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec