Nihai Çıktılar:

Projeyi uygulayabilecek okul sayısı konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.