Proje

Proje 3 fazdan oluşmaktadır  

  1. Araştırma Oyunu Projesinin tanımlanması ve geliştirilmesi 
  2. Avrupa çapında öğrenci ekipleri ekoloji konusunda araştırma yapacakları ve araştırma süreç ve bulgularını proje platformunda raporlayacakları yarışma
  3. Oyunun yeniden oynanmasını ve elde edilen sonuçların anlaşılmasını sağlayacak dokümanların hazırlanması  

Gereklilikler  

Avrupa’nın hızla değişen iş ve öğrenme çevresine adapte olması gerekmektedir ve öğrencilerin, bilim ve teknolojinin eğitimde ve işte önemli avantajlara nasıl temel oluşturduğunu ve gelecek kariyerlerini nasıl etkileyeceğini anlamaları hayati bir öneme sahiptir.


İhtiyaçların Karşılanması

Araştırma Oyunu projesi ortaöğretim öğrencilerini, onlara bilimsel araştırmanın heyecanını yaşatarak ve onları bilimsel süreçlere yönlendirerek motive edecektir. Proje kapsamında öğrencilere iyi uygulamaların öğretmek ve bir araştırmanın nasıl geliştirildiğine yönelik öğrencileri bilgilendirmek amacıyla internet tabanlı eğitici bir oyun geliştirilecektir. Öğrenciler, Avrupa çapında işbirliği yaparak hipotez oluşturacaklar, araştırma yürütecekler, hipotezlerinin geçerliliğini test edecekler ve sonunda bulgular doğrultusunda kuramsal yaklaşımlarını sonuçlandıracaklardır. Öğrencilerin araştırma sonuçlarını diğer gruplarla da paylaşmaları beklenmektedir.

 
Proje Çıktıları

Proje çıktıları, yenilikçi uygulamaların farklı disiplinlerde de nasıl uygulanabilir olduğunu görme fırsatını içerecektir. Öğrenciler açısından çıktılar öğrencilerin gerçek bir bilimsel grup içerisinde diğer ülkelerden öğrencilerle birlikte işbirliği yaparak bilimsel bir araştırmanın temel aktörleri olmalarıdır.  

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec