Hayat Boyu Öğrenme Programı

Halen devam etmekte olan Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı, çocukluktan ileri yaşlara kadar her dönem için çeşitli eğitim olanaklarını destekler. Araştırma Oyunu projesinin de finansmanını sağlayan Hayat boyu öğrenme programı 2013 yılının sonunda sona erecektir ve yerine Herkes İçin Erasmus isimli yeni bir program hayata geçirilecektir. Yeni program ile ilgili ayrıntılı bilgiye internet sitesinden ulaşabilirsiniz: http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/)

Hayat Boyu Öğrenme Programı, 2007-2013 dönemi için ayrılmış olan 7 bin Avroluk bir bütçeye sahiptir, ayrıca Socrates, Leonardo da Vinci ve e-öğrenme programlarının devamı niteliğindedir.  

Hibe ve sübvansiyonlar; karşılıklı değişimi teşvik eden, çift ve çok taraflı ortaklıkları geliştiren, kişilerin ulusötesi hareketliliğini arttıracak ve Avrupa çapında eğitim öğretim sistemlerinin kalitesini arttıracak projelere verilmiştir.  

Program dört ayaktan veya alt programlardan oluşmaktadır:

  • Comenius Programı öğrenciler, öğretmenler, okullar ve ilgili kurumlar/organizasyonları ilgilendirir (ön lisans sonuna kadar tüm okul öncesi ve okul eğitimi) –
  • Erasmus programı öğrenciler, öğretim elemanları, profesörler, üniversiteler ve ilgili kurumlar/organizasyonları ilgilendirir (işletmelere yapılan yabancı öğrenci yerleştirmeleri dahil olmak üzere yüksek öğrenim)
  • Leonardo da Vinci programı; çıraklar, işçiler, çalışanlar ve ilgili kurumlar/organizasyonları ilgilendirir (mesleki eğitim öğretim)
  • Gruntvig programı; yetişkinler, öğretmenler ve yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren ilgili kurumlar/organizasyonları ilgilendirir.

Bu dört program, 4 ana faaliyete odaklanan çapraz program tarafından birleştirilir:  

  • Politika işbirliği ve yenilik   (KA1)
  • Diller   (KA2)
  • Bilgi ve iletişim teknolojileri – BİT (KA)
  • Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanımı (KA4)

daha fazla bilgiye aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz:  http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php

tamamlanmış Avrupa projeleri veritabanı için  : http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec