Hayat Boyu Öğrenme Programı

Halen devam etmekte olan Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı, çocukluktan ileri yaşlara kadar her dönem için çeşitli eğitim olanaklarını destekler. Araştırma Oyunu projesinin de finansmanını sağlayan Hayat boyu öğrenme programı 2013 yılının sonunda sona erecektir ve yerine Herkes İçin Erasmus isimli yeni bir program hayata geçirilecektir. Yeni program ile ilgili ayrıntılı bilgiye internet sitesinden ulaşabilirsiniz: http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/)

Hayat Boyu Öğrenme Programı, 2007-2013 dönemi için ayrılmış olan 7 bin Avroluk bir bütçeye sahiptir, ayrıca Socrates, Leonardo da Vinci ve e-öğrenme programlarının devamı niteliğindedir.  

Hibe ve sübvansiyonlar; karşılıklı değişimi teşvik eden, çift ve çok taraflı ortaklıkları geliştiren, kişilerin ulusötesi hareketliliğini arttıracak ve Avrupa çapında eğitim öğretim sistemlerinin kalitesini arttıracak projelere verilmiştir.  

Program dört ayaktan veya alt programlardan oluşmaktadır:

Bu dört program, 4 ana faaliyete odaklanan çapraz program tarafından birleştirilir:  

daha fazla bilgiye aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz:  http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php

tamamlanmış Avrupa projeleri veritabanı için  : http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/