Metodoloji

Proje kapsamında birbirinin üzerine inşa edilmiş aşamalar adım adım tamamlanacaktır. Aşamalar aşağıdakilerden oluşmaktadır:

 1. Oyun temelli öğrenme üzerine araştırma  
 2. Araştırma Oyunu’nun geliştirilmesi  
 3. Öğretmen Materyallerinin geliştirilmesi
 4. Küçük çaplı Pilot çalışmalar
 5. Geniş çaplı pilot çalışma (birden fazla okulda) ve yarışma
 6. Yeniden uygulama için gerekli dokümanların hazırlanması
 7. Atölye çalışması ve öğretmen eğitimi

Bu projede, kaynak yaratıldıktan sonra okulların tam özerk bir şekilde bu kaynakları kullanmaları için onlara yeterli tecrübeyi sağlayacak 2 set pilot çalışma olacaktır.

Projenin kalitesinden emin olmak, proje çıktılarını gelecekte de kullanmak ve yaygınlaştırmak amacıyla dört adet ek iş paketi tamamlanacaktır.

 • Yönetim
 • Kalite kontrolü
 • Yaygınlaştırma
 • Faydalanma ve sürdürülebilirlik


1. Oyun temelli öğrenme üzerine araştırma  
Bilim veya teknoloji konularıyla ilgili oyunlara odaklanarak eğitimde oynayarak öğrenme konusunda altyapı ve ek bilgiyi sağlayacak bir araştırmaya başlanacaktır. Bu, akademik literatür ve iyi uygulamaları içerecektir. Bilim ve ekoloji konularında geçmişte yapılmış ve şu an yürütülmekte olan AB projeleri özellikle dikkate alınacaktır.
Veri havuzu internet sitemizde yayınlanacaktır.2. Araştırma Oyunu’nun geliştirilmesi
Bu aşama,

 • Oyun 
 • Oyun ve topluluk alanlarında teknolojinin kullanımı 
 • Oyuna yardımcı olacak destek dokümanlar

hakkında uyulması gereken şartları ve model dokümanları içerecektir. Dokümanlar, süreci anlaşılır kılan tanımlarla, oyunun ve yarışmanın her boyutunun tam bir analizini içerecektir. Uyulması gereken şartlara dayanarak bir teknolojik ihtiyaçlar listesi hazırlanacaktır.


 
3. Öğretmen Materyallerinin geliştirilmesi  
Bu iş paketinde öğretmenlere yönelik, oyunu destekleyici ve kolaylaştırıcı bir rol geliştirmelerine amacıyla uygun bir bakış açısı edinmelerini sağlayacak dokümanlar geliştirilecektir.  


 
4. Küçük çaplı Pilot çalışmalar  
Bu proje oldukça yenilikçidir ve mümkün olan en yüksek kaliteyi ve etkililiği sağlamak için Avrupa çapında gerçekleştirilecek büyük çaplı pilot yarışmadan önce proje çıktılarının test edilmesini sağlayacak üç adet küçük çaplı pilot çalışma (6 okulda) yapılması amaçlanmaktadır.

İlk aşamada 6 okulda gerçekleştirilecek pilot çalışmada, okullarda oyun oynanacak ve sonuçlara ulaşılacaktır, ancak sonuçlar sadece proje ekibi tarafından değerlendirilecektir. Daha sonraki pilot çalışmalarda özendirici olması amacıyla bu öğrencilere de birer ödül verilecektir.  5. Geniş çaplı pilot çalışma (birden fazla okulda) ve yarışma
Geniş çaplı pilot çalışma, Avrupa çapında minimum 6 ülkeden en az 30 okul ve 500 öğrenciyi kapsayacaktır. Okullar kendi ülkelerinden olmayan en az bir okulla işbirliği içinde çalışacaklardır.  

Kendi ortak çalışma projelerini hazırlamak için platformdaki iletişim alanını kullanacaklardır. Bu basit bir örnek olarak: öğrenciler kendi yerel bölgelerindeki bir ekolojik konumu ya da zararı araştırmak isteyebilirler ve daha sonra Avrupa’daki ortaklarıyla sonuçları karşılaştırabilirler.


 
6. Yeniden uygulama için gerekli dokümanların hazırlanması  
Proje derslerinde elde edilecek sonuçlar ve bilgi birikimi, projenin yeniden uygulanmasına imkan tanımak amacıyla, bir dizi doküman ve eğitim seti oluşturmak için kullanılacaktır.  
 
Veri deposu şunları içerecektir:

 • Metodoloji rehberi
 • Örnek olaylar
 • Örnek olay senaryolarını kullanma  
 • Öğretmen eğitim derslerinin hazırlanması  

 
7. Atölye çalışması ve öğretmen eğitimi   
Öğretmenler için düzenlenecek atölye çalışmaları, proje hakkında önemli bilgileri aktarma ve uygulama araçlarını tanıtma işlevi görecektir. Atölyeler, proje boyunca test edilecek ve kusursuzlaştırılacak bu yeni metodun aktarılmasını sağlayacaktır.

Atölyeler; Büyük Britanya, İtalya, Portekiz, Almanya ve Türkiye’de yapılacaktır, ayrıca farklı konularda ders veren veya bilim temelline sahip farklı müfredatlarda ders veren ortaöğretim öğretmenlerini kapsayacaktır.

Proje çıktıları, yenilikçi uygulamaların farklı disiplinlerde de nasıl uygulanabilir olduğunu görme fırsatını sağlayacaktır. Öğrenciler açısından çıktılar öğrencilerin gerçek bir bilimsel grup içerisinde diğer ülkelerden öğrencilerle birlikte işbirliği yaparak bilimsel bir araştırmanın temel aktörleri olmalarıdır.  
 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec